FARSKÉ OZNAMY
Tretia pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty je počas pôstneho obdobia takto : v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14:00 hod. , v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod. V nedeľu, v prípade nepriaznivého počasia bude Krížová cesta iba v Bazilike. Počas pôstnych nedelí litánie a požehnanie v Bazilike nebude.

V sobotu 25. marca je slávnosť Zvestovanie Pána. Svätá omša bude aj o 10:30 hod.

Deň 25. marec je zároveň Deň počatého dieťaťa, začiatok modlitieb Deväť mesiacov za život a iniciatívy Duchovná adopcia počatého dieťaťa. S formou modlitby duchovnej adopcie Vás oboznámime počas večerných omší vo štvrtok a piatok. V rámci týchto aktivít máme možnosť prejaviť úctu k životu každého človeka od počatia. Symbolom tejto úcty je biela stužka. Nosenie bielej stužky počas nasledujúceho týždňa vyjadruje naše áno pre život. Bližšie informácie nájdete na nástenke. Biele stužky a letáčiky si môžete zobrať od dobrovoľníkov pri dverách.

Odchod zapísaných pútnikov do Bratislavy - Katedrály sv. Martina bude v sobotu 25. marca o 8:30 hod. z parkoviska pred Bazilikou.

Na budúcu nedeľu 26. marca počas sv. omše o 10:30 hod. privítame otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského a generálneho predstaveného rádu pavlínov Arnolda Chrapkovského. Prídu k nám pri príležitosti slávnostného zverenia farnosti Šaštín-Stráže Rádu sv. Pavla prvého pustovníka. Všetkých srdečne pozývame.

Občianske združenie Savio organizuje už 12 ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Tohtoročná Tehlička je zameraná na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí v Južnom Sudáne. Aj vy môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky ktorá je umiestnená pred sochou sv. Jozefa v Bazilike. Animátori z našej a aj okolitých farností chcú túto zbierku ešte obohatiť osobitým spôsobom tak, že po všetkých svätých omšiach na budúcu nedeľu 26. marca, si môžete v bazilike, na námestí a aj v Strážach za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť pri zbierke na charitu, ktorá vyniesla 1435 eur.

Komunita Saleziánov darovala na prácu s mládežou v Šaštíne-Strážach 825 eur. Za ich dar srdečne ďakujeme.

Informujeme, že v noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02.hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

Liturgický kalendár : Pondelok: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Sobota : Slávnosť Zvestovanie Pána
Nedeľa : Štvrtá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo