Farské oznamy
Druhá pôstna nedeľa

Ďakujeme Milosrdnému Bohu a Matke Sedembolestnej za každý Váš prejav podpory na začiatku opätovného pastoračného pôsobenia Rádu svätého Pavla prvého pustovníka v Šaštínskom kláštore a v Národnej svätyni.

Pobožnosť Krížovej cesty je počas pôstneho obdobia takto : v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14:00 hod. , v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod. V nedeľu, v  prípade nepriaznivého počasia bude Krížová cesta iba v Bazilike. Počas pôstnych nedelí litánie a požehnanie v Bazilike nebude.

V pondelok 13. marca je výročný deň zvolenia Svätého Otca Františka (2013). Podporme pontifikát Svätého Otca v službe Bohu a blížnym spoločnými a osobnými modlitbami.

V rámci nášho dekanátu v Roku sv. Martina organizujeme púť do Katedrály v Bratislave. Je naplánovaná na 25. marec 2017 s nasledovným programom: o 10.00 hod. prehliadka Katedrály a o 12.00 hod. Sv. omša s otcami biskupmi. Záujemcovia o túto púť nech sa nahlásia u p. kostolníka Vladimíra Sofku.

Občianske združenie Savio organizuje už 12. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Tohtoročná Tehlička je zameraná na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí v Južnom Sudáne. Aj vy môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky ktorá je umiestnená pred sochou sv.Jozefa v Bazilike. Deti si na plagát môžu symbolicky nalepiť tehličku. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium, katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31. 3. 2017.  podrobnejšie informácie sú na www.frcth.uniba.sk a na plagáte.

Informujeme, že Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa prekladá na pondelok po Tretej pôstnej nedeli, 20. marca 2017.

Liturgický kalendár :

Nedeľa     : Tretia pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo