Farské oznamy
1. pôstna nedeľa

Ďakujeme saleziánom za ich dlhoročné pôsobenie a obetavú prácu vo farnostiŠaštín - Stráže. Ďakujeme aj Vám za Vašu podporu a spoluprácu s nimi. Nech dobrotivý Pán Boh odmení ich službu a pod ochranou Sedembolestnej nech naďalej napĺňajú svoju saleziánsku charizmu.

Dnešnú nedeľu po všetkých sv. omšiach bude zbierka na charitu.

Pobožnosť Krížovej cesty je počas pôstneho obdobia takto : v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14:00 hod. , v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod. Počas pôstnych nedelí litánie a požehnanie v Bazilike nebude.

V rámci nášho dekanátu v Roku sv. Martina organizujeme púť do Katedrály v Bratislave. Je naplánovaná na 25. marec 2017 s nasledovným programom: o 10.00 hod. prehliadka Katedrály a o 12.00 hod. Sv. omša s otcami biskupmi. Záujemcovia o túto púť nech sa nahlásia u p. kostolníka Vladimíra Sofku.

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža Šaštín-Stráže organizuje 13.3.2017 mobilný odber krvi „Kvapka pre Sedembolestnú 7“ v kultúrnom dome v časti Šaštín. Záujemcovia nahláste sa na kontaktné osoby, ktoré sú uvedené na nástenke.                                           (p. Štefancová 0907 598 232 , p. Machová 0907 229 823)

Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.

Misionári Saletíni v spolupráci s  Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt rozvedených s deťmi od 31.júla do 5. Augusta 2017 v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline.  Bližšie informácie sú uvedené na nástenke. (letnypobytprerozvedenych.webnode.sk)                   

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium, katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31. 3. 2017.  podrobnejšie informácie sú na www.frcth.uniba.sk a na plagáte.

V piatok 10.marca 2017 si svätouomšou o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina, ktorú bude sláviť bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, pripomeniemevýročieposviacky katedrálneho chrámu našejarcidiecézy.

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci s rehoľou pallotínov otvorili Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk.

 

Katolícke hnutie žien organizuje aj v tomto roku duchovno-sociálny projekt s názvom “Podeľme sa! 2017”, ktorého tohtoročný výťažok je určený Centru pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v núdzi v Ružomberku a tiež na dovybavenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislave. (Viac informácií je na letáku v prílohe mailu.)

 

Liturgický kalendár :

Nedeľa     : Druhá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo