FARSKÉ OZNAMY
Siedma nedeľa v cezročnom období

Každý štvrtok býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia adorácia je v kaplnke pri sakristii.

Pre veriacich so zdravotnými problémami je možnosť zúčastniť sa na sv. omši v nedele aj v pracovné dni v zimnej kaplnke, ktorá je vybavená ozvučením a obrazovým prenosom sv. omše z Baziliky. Kaplnku na požiadanie otvorí pán kostolník. Kaplnka je vhodná aj pre mamičky s deťmi. Sv. prijímanie sa pre veriacich, ktorí sledujú sv. omšu v kaplnke, podáva v Bazilike.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2017 na farskom úrade.

Po rokovaniach otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského s provinciálom saleziánov na Slovensku don Jozefom Ižoldom a po konzultácii s hlavným predstaveným a provinciálnou kapitulou dochádza k ukončeniu zverenia farnosti a diela v Šaštíne-Strážach saleziánom. Farnosť odovzdávame 1. marca2017 (popolcová streda) reholi Pavlínov. Ďakujeme vám za vašu podporu a spoluprácu a povzbudzujeme vás k láskavému prijatiu Pavlínov.

V nedeľu 26. februára budú prítomní na sv. omši o 10:30 hod. otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, provinciál saleziánov don Jozef Ižold a dekan Milan Čaniga.

Na nedeľu 26. februára o 15:00 hod. je pripravený v spoločenskej sále DETSKÝ KARNEVAL. Srdečne pozývame deti aj ich rodičov. Vstup pre deti je v maske.

S veriacimi farnosti sa rozlúčime v nedeľu 26. februára o 17:00 hod. v saleziánskej telocvični. Je pripravené priateľské stretnutie s občerstvením. Srdečne ste všetci pozvaní.

Cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v piatok 3. marca 2017 od 8:30 hod. do 12:00 hod. Škola v školskom roku 2017/2018 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu.

 

Liturgický kalendár :

Streda      : Katedra sv. Petra apoštola  -  sviatok

Štvrtok     : Sv. Polykarp, biskup a mučeník  -  spomienka

Nedeľa     : ôsma nedeľa „A“

 

Jozef Pӧstényi SDB, administrátor farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo