FARSKÉ OZNAMY
Piata nedeľa v cezročnom období

Každý štvrtok býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia adorácia je v kaplnke pri sakristii.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2017 na farskom úrade.

Na dnes 5. februára o 15:00 hod. je pre deti základnej školy pripravený v telocvični „DON BOSCO SCHOW“. Srdečne pozývame všetky deti a mládež.

V sobotu  /spomienka Panny Márie Lurdskej/ bude v Bazilike sv. omša aj o 10:30 hod.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok  : Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci  -  spomienka

Piatok       : Sv. Školastika, panna  -  spomienka

Sobota      : Preblahoslavená Panna Mária Lurdská  -  spomienka   /Svetový deň chorých/                                                                                                 

Nedeľa     : Šiesta nedeľa „A“

 

Jozef Pӧstényi SDB, administrátor farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo