FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Každý štvrtok býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia adorácia je v kaplnke pri sakristii.

Od 22. januára do 30. januára sa modlíme  deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika a prosili sv. Jána Bosca, aby sa prihováral za deti a mládež našej farnosti. Deviatnik je pred večernou sv. omšou.

Vyšlo nové číslo farského časopisu HLAHOL ZVONOV. Môžete si vziať za symbolický príspevok  1,- EUR.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2017 na farskom úrade.

V pondelok 30. januára bude v Bazilike o 10:30 hod. svätá omša za šírenie kultúry života a posilnenie pre manželstvá a rodiny.

V utorok 31. januára slávime sviatok sv. Jána Bosca. Sv. omše budú v Bazilike o 7:00 hod.,            o 18:00 hod./ slávnostná /. V Kostole sv. Jána Bosca na námestí bude sv. omša o 10:00 hod. a v kostole v Strážach o 17:00 hod.

Vo štvrtok 2. februára je sviatok OBETOVANIE PÁNA /Hromnice/. Hromničné sviece požehnáme pri sv. omšiach. Odporúčame, aby ste si sviece priniesli.

Požehnanie hrdla budeme udeľovať v piatok po sv. omšiach.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca v sobotu o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup František Rábek.

Na nedeľu 5. februára o 15:00 hod. je pre deti základnej školy pripravený v telocvični „DON BOSCO SCHOW“. Srdečne pozývame všetky deti a mládež.

 

Liturgický kalendár :

Utorok      : Sv. Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ mládeže  -  slávnosť

Štvrtok     : Obetovanie Pána  -  sviatok

Piatok       : Sv. Blažej, biskup a mučeník  -  spomienka

Nedeľa     : Piata nedeľa „A“

 

Jozef Pӧstényi SDB, administrátor farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo