FARSKÉ OZNAMY
Tretia nedeľa v cezročnom období

Každý štvrtok býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia adorácia je v kaplnke pri sakristii.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Dnes /22. január/ začína deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika a prosili sv. Jána Bosca, aby sa prihováral za deti a mládež našej farnosti. Deviatnik bude pred večernou sv. omšou.

Vyšlo nové číslo farského časopisu HLAHOL ZVONOV. Môžete si vziať za symbolický príspevok  1,- EUR.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa 6. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2017 na farskom úrade.

31. januára je slávnosť sv. Jána Bosca patróna kostola na námestí. Na budúcu nedeľu             /29. január/  bude v kostole na námestí slávnostná sv. omša s formulára o don Boscovi       o 8:30 hod. 

 

 

Liturgický kalendár :

Utorok      : Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi  -  sviatok

Streda      : Obrátenie sv. Pavla apoštola  -  sviatok

Štvrtok     : Sv. Timotej a Títus, biskupi  -  spomienka

Sobota     : Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi  -  spomienka

Nedeľa    : Štvrtá nedeľa „A“

 

Jozef Pӧstényi SDB, administrátor farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo