FARSKÉ OZNAMY
Druhá nedeľa v cezročnom období

Každý štvrtok býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia adorácia je v kaplnke pri sakristii.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V nedeľu 22. januára začína deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika a prosili sv. Jána Bosca, aby sa prihováral za deti a mládež našej farnosti. Deviatnik bude pred večernou sv. omšou.

Vyšlo nové číslo farského časopisu HLAHOL ZVONOV. Môžete si vziať za symbolický príspevok  1,- EUR.

 

Liturgický kalendár :

Utorok      : Sv. Anton, opát  -  spomienka

Sobota     : Sv. Agnesa, panna a mučenica  -  spomienka

Nedeľa    : Tretia nedeľa „A“

 

Jozef Pӧstényi SDB, administrátor farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo