Púť „služobníc“ z farnosti Dobrého Pastiera Žilina-Solinky do Šaštína
Aj keď sa na začiatku zdalo, že našej púti (ktorá sa uskutočnila 21.-23.3) akosi šťastie nepraje a nie je možnosť žiadna iná, Pán Boh nám predsa len ukázal, ako nás má veľmi rád a mohli sme ísť do Šaštína.

Do Národnej Svätyne Sedembolestnej Panny Márie každé jedno otvorené srdce pozvala sama naša Matka, Patrónka Slovenska. Ženičky, ktoré obetavo upratujú celoročne 2x do týždňa náš chrám na Solinkách mal sprevádzať pán farár, ale keďže ochorel, zastúpil ho pán kaplán Jaroslav Dekan.

Púť začala tradične svätou omšou v Žiline a následne sa účastníčky dopravili luxusným autobusom do miesta ubytovania, ktoré bolo cca 20 km od baziliky. Chata nad plážou sa nachádzala v malebnom prostredí Kunovskej priehrady, kde sa dali pozorovať labute, kačky a v plnom rozkvete jarná príroda, ktorá viedla k radostnej chvále Najvyššieho... Prvý večer sa niesol v znamení zoznamovacieho posedenia i zamyslenia nad slovami k pôstnemu obdobiu pápeža Františka.

Ráno po raňajkách nás v Šaštíne srdečne privítali bratia saleziáni, ktorí spravujú svätyňu. Po spoločnej svätej omši s pútnikmi zo Šenkvíc nasledoval odborný historický výklad o bazilike i pútnickom mieste a návšteva Mariologického múzea. V saleziánskej jedálni nás čakal výborný obed, ktorý nielen zahnal hlad, ale aj rozohrial „vyzimené kosti“. Krížová cesta v bazilike bola obetovaná za naše rodiny, farnosť, osobné radosti i strasti. V átriu kláštora saleziánov sme sa posilnili kávou a o 15.00 sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Až do neskorého poobedia sme dýchali atmosféru svätého miesta i blízkeho okolia. Sobotný večer bol veľmi zábavný, plný radostného rozprávania, hier i mariánskych piesní.

V sychravú nedeľu sme sa rozlúčili so Šaštínom svätou omšou a pri samotnom odchode na poludnie nám nádherne vyzváňali šaštínske zvony. V oddychovej zóne Gazárskych jazier sme sa dobre naobedovali a autobus zamieril do Trnavy. V „malom Ríme“ sme navštívili uršulínky v kostole sv. Anny, kde sme vzdali úctu aj relikviám troch sv. Košických mučeníkov. V blízkosti sme navštívili aj baziliku minor sv. Mikuláša s milostivým obrazom  Panny Márie Trnavskej, ktorý v období tureckých nájazdov ronil slzy a v neskoršom období bolo zázračne po prosbách celého mesta zastavené i šírenie moru.

Celá púť bola pre všetkých zúčastnených veľkým duchovným zážitkom a povzbudením. Na nami navštívených miestach sa počas stáročí diali ľudsky nevysvetliteľné zázraky, ale aj nespočetné malé vnútorné uzdravenia. Veríme, že náš dobrotivý Boh konal veľké veci nielen kedysi dávno, ale na mocný príhovor Panny Márie aj dnes. Cez jej materinské srdce sme vo viere predkladali naše prosby Ježišovi, v nádeji, že On sa postará...

Ďakujeme za sprevádzanie pánovi kaplánovi, ale aj pánovi farárovi za každé dobrodenie, ktorým nás duchovne sprevádzal na púti (aj keď fyzicky nebol prítomný), a že nám umožnil, aby sa táto púť mohla zorganizovať a takto aj ocenil našu nezištnú službu. Veľká vďaka patrí i našej organizátorke Márii Chladnej, ktorá s láskou pre nás všetko zabezpečila a vybavila. Nech Pán odmení všetky námahy a podľa svojej dobrotivej vôle požehná a vypočuje naše modlitby v pravý čas.

 

Všemohúci Bože, Ty si dal prebolestnej Matke Márii silu,

aby stála pri Tvojom ukrižovanom Synovi a spolu s Ním trpela,

prosíme Ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž

v spojení s Kristom, a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým

po všetky veky vekov. Amen.

 

(modlitba je z obrázka vydaného v jubilejnom Roku Sedembolestnej

Panny Márie pri príležitosti 450.výročia prvého zázraku v Šaštíne)

 

Zapísala Mária Krajčová, 3/2014

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo