Spomienka na bl. sr. Zdenku Schelingovú s prinesením relikvie - 27. január 2019