FARNOSŤ: Pasovanie detí za rytierov Rádu sv. Pavla - 14. január 2018