FARNOSŤ: Krížová cesta v Strážach - 25. február 2018