FARNOSŤ: Krížová cesta animovaná detským spevokolom 7hlások - 23. február 2018