FARNOSŤ: Výroba adventných vencov - 2. december 2017