FARNOSŤ: Slávnostná hodová sv. omša - 17. november 2017