FARNOSŤ: Slávnosť prvého svätého prijímania - 25. jún 2017