FARNOSŤ: Rozlúčka s komunitou Saleziánov don Bosca - 26. február 2017