FARNOSŤ: Púť ku Kaplnke sv. Alojza v Strážach - 2. júl 2017