FARNOSŤ: Požehnanie vozidiel a vodičov - Sviatok sv. Krištofa - 28. júl 2017