FARNOSŤ: Popolcová streda a zároveň príchod pavlínov do farnosti Šaštín-Stráže - 1. marec 2017