FARNOSŤ: Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule - 8. september 2017