Farnosť: Muzikál Povolanie pápež - 20. november 2017