FARNOSŤ: Krížová cesta v Strážach - 12. marec 2017