FARNOSŤ: Krížová cesta animovaná detským spevokolom 7hlások - 3. marec 2017