FARNOSŤ: Farská púť do Marianky - 3. september 2017