FARNOSŤ: Dušičková pobožnosť - Stráže - 1. november 2017