FARNOSŤ: Detský posvätný ruženec - 20. október 2017