FARNOSŤ: Ďakovná sv. omša za 25 rokov kňazstva vdp. Viliama Tumu - 4. november 2017